Open het dorp voor een nieuwe tijd
leven zoals het ooit bedoeld werd...

De moderne wereld is heel erg abnormaal. Wie dit niet (h)erkent kan deze pagina nu maar het best verlaten. Overal steeds meer (geparkeerde) auto's met de bijbehorende verkeersherrie, en nieuwe vliegvelden nemen steeds meer van de laatste stille ruimte in. Om het maar niet te hebben over de evenementencultuur in Nederland. Dan is er bovendien steeds meer onnodige nachtverlichting overal, waardoor de lucht in Nederland 's nachts een grote oranje lichtkegel is. Verder is er een enorme hoeveelheid electrosmog zoals stralingsvelden van hoogspanning, G4, Wifi, etc. Een natuurlijk woonmilieu zoals het ooit bedoeld was, is eigenlijk nergens meer te vinden. En daarom zullen we dit opnieuw moeten maken.

Wat Mies Bouwman lang geleden deed met 'Open het dorp' voor mensen met handicaps, wil ik nastreven. Alleen mijn doelgroep is een andere. Hoogsensitieve mensen, hoogbegaafden of electrosmog gevoeligen, is een doelgroep die nooit ergens wordt besproken. Kijk maar naar TV of radio, of in de bladen van zorgaanbieders. De wereld is slechts gericht op het gemiddelde, en op alles onder het gemiddelde. Er is aandacht voor Down, maar niet voor Up. De hier bedoelde doelgroep moet het altijd maar zelf uitzoeken. Er is geen gehoor bij gemeentes, woningbouw organisaties of politie, en soms ook niet bij de huisarts waar je met klachten heen gaat. Ziekenzorg is niks anders meer dan symptomen van een probleem blijven oplappen terwijl de kraan van milieuvervuiling steeds verder open gaat.

STILTE
Vila Rusticana moet een dorp worden voor Hoogbegaafde (HIQ's), Hoogsensitieve (HSP's), en HFA (Hoogfunctionerend Autisme) mensen die stilte nodig hebben als basis. Maar ook als je gewoon stilte verlangt en bovenstaande kenmerken niet hebt, ben je natuurlijk ook welkom. Daartoe is er een plan opgevat, dat in dit toekomstige stiltedorp iedereen die er komt wonen een reglement voor stilte onderschrijft, zodat dit gegarandeerd kan worden voor het woonmilieu. In Nederland is dat momenteel nog nergens het geval.

ZERO-G
Vila Rusticana wil een stralingsvrije gemeenschap worden, zodat het milieu ook geschikt wordt voor elektrosensitieve mensen, echter zullen zij ook het stiltereglement dan moeten onderschrijven. Ik bedoel hiermee dat er in de buurt van het stiltedorp helemaal geen masten mogen zijn voor welke draadloze technologie dan ook. Dat noem ik een zero-G gebied. Er komt geen G4 laat staan G5 net (dodelijk voor al het leven) Dat betekent in de praktijk géén mobieltjes, draadloze Wifi-routers en dergelijke in uw huis en dus ook niet bij de buren. Dit is een primair levensrecht waar geen enkel commercieel bedrijf iets over te zeggen heeft laten we daar eens een keer heel erg duidelijk over zijn. Wat er in dit land momenteel op dit gebied gebeurt, is een mensenrechtenschending.

Anders gezegd; wij willen de beste dingen uit de middeleeuwen gaan combineren met de goede dingen van de moderne tijd. Gezonde huisjes van hout en leem gebouwd, niet meer dan functioneel, maar met een aansluiting voor een hoogwaardige glasvezelkabel voor internet. Tevens valt er te denken aan een 14Volt net, in plaats van een 220Volt systeem. Want 220Volt uit de muur is vandaag de dag eigenlijk nergens meer voor nodig, en stoort bovendien ook de natuurlijke straling in een woning.

Stiltedorp is niet hetzelfde als "duurzaam" dorp, maar het gaat wel samen. Op plaats één komt het verlangen naar rust in je woonmilieu, daarná pas het duurzame aspect.

Wat komt er zoal NIET in het stiltedorp ?
- Auto's, brommers en motoren.
- Honden en katten
- Gezinnen met jonge kinderen
- Elektrisch (tuin)gereedschap
- Tentfeesten, podiums, vuurwerk etc.
- WiFi, 5G, Bluetooth etc.

Let wel, Vila Rusticana is géén zorgdorp, dat moet heel duidelijk zijn.
Het gaat hier om een doelgroep van mensen die uitstekend zélf kunnen wonen zonder zorg, maar die in feite in hun 'normale' woonmilieu volkomen disfunctioneel zijn. Het is duidelijk ook niet de bedoeling dat muzikanten met een eigen oefenpraktijk het wel een leuk idee vinden om in een stille omgeving te repeteren. Daar is het stiltedorp ook niet voor bedoeld. Het gaat om mensen die de stilte echt nodig hebben om te kunnen functioneren in het dagelijks bestaan, uit hoofde van een handicap of een persoonlijke eigenschap. Gezelligheid moet er zijn ja, maar dat ontstaat vanzelf uit de juiste manier van samenzijn. Jouw manier van leven kan en mag nooit ten laste zijn van een ander zijn leefruimte. Dat zijn we in Nederland volledig vergeten. In overleg kunnen er altijd dingen plaatsvinden zoals een samenkomst, of noodzakelijk werk. Daarvoor is er een lokaal kernbestuur voor het dorp nodig. Uiteindelijk is het de bedoeling om een gemeente te zijn met een eigen bestuur. Dus géén bemoeienis van één of ander stadsbestuur van buitenaf. Waarom? Omdat de huidige lokale politiek in Nederland steeds laat blijken dat juist de cultuur van lawaai het gewenste goed is, en dat er géén gehoor is voor mensen die daarvoor altijd maar op de loop zijn.

Vila Rusticana móet daarom een realiteit worden. Laten wij samen een gemeenschap bouwen die een pionierslokatie wordt voor een heel nieuwe tijd. Laten wij denktanks vormen om te komen tot uitzonderlijke nieuwe ideeën op elk gebied van ecosystemen, technologie en samenleving. Ik ben daarom op zoek naar mensen, naar kennis omtrent leembouw en zelfvoorziening, en het meest simpele nog; naar geld en een lokatie. Op dit moment ligt er helaas nog niets op die punten vast.

Word NU deel van een nieuwe toekomst...
Laat me weten of u bewoner wilt worden of wat u zou kunnen betekenen voor de ontwikkeling en/of de uitvoering van dit plan. Verder is elke tip die dit plan verder zou kunnen helpen, welkom. Dus weet u iets?

MAIL NAAR:

In verband met spambots op internet kunt u het mailadres niet aanklikken. Hou steeds de rubriek Nieuws in de gaten voor ontwikkelingen.

P.D, initiatiefnemer

 

naar boven

 

 
nieuws realisatie deelnemen links aankondiging