toegangspoort

 

Wij hebben het plan opgevat om ergens in Europa een plek te vinden waar mensen gaan wonen en werken in harmonie met elkaar en met de natuur. Het uitgangspunt hierbij is stilte.

Aangezien er in het kleine en overvolle Nederland weinig te verwachten valt van een werkelijk stille plek ergens achteraf in de ruime natuur, en er een nog steeds groeiende groep mensen slachtoffer is van de alleen maar toenemende lawaaicultuur, is de meest logische volgende stap zelf en met elkaar een stilte samen-leving te creëren. Stilte als gemeenschappelijke basiswaarde en levenshouding tot uitgangspunt te maken schept een diepe band om van wonen en werken weer in alle vrijheid te kunnen genieten. Vrijheid die bestaat uit het kennen van de eigen grenzen en die van de ander.

Alleen een gedeeld uitgangspunt als stilte is niet voldoende als er niet duidelijk wordt afgesproken wat dat allemaal betekent voor de dagelijkse gang van zaken. Wat vanzelfsprekend is voor de één hoeft dat voor een ander niet te zijn. Belangrijk daarom is ook dat er heel duidelijk gekeken wordt naar de diverse behoeftes op woongebied afhankelijk van de levens-omstandigheden als gezinssituatie en gezondheid. Ook de woningen zelf kunnen, indien efficiënter en duurzamer gebouwd, gemakkelijk bijdragen tot een stiller leefklimaat.

Omdat het bij gebrek aan een werkelijke plek vooralsnog om ideeën gaat en de plannen slechts op schrift gezet worden en nog aan verandering onderhevig zijn, is het moeilijk om met allerlei concrete invullingen te komen. Het is echter van groot belang dat toekomstige deelnemers alle wezenlijke uitgangspunten niet alleen volledig omarmen maar er evenzeer ten diepste naar willen leven.

naar boven

 

nieuws motivatie realisatie deelnemen links