gebouw met toren

 

motivatie

Waarom een Stiltedorp?
Er verrijzen in de afgelopen jaren allerlei alternatieve vormen van leefgemeenschappen, maar tot nu toe niet één waar Stilte tot uitgangspunt genomen is. Wat daarbij opvalt is dat mensen zo weinig zelfstandig hun eigen leven kunnen en/of willen leiden en teveel op elkaar moeten leunen en van alles en nog wat willen organiseren en ondernemen. In onze optiek is het één het gevolg van het ander. Het niet alleen met jezelf in de stilte kunnen zijn maakt dat je altijd weer iemand of iets anders nodig zult hebben om je beter te voelen. Dat is precies de kern waarom er veel mis gaat in contacten en relaties. Daar waar mensen die dat wel kunnen, samen leven zullen wezenlijke zaken vanzelfsprekend zijn en “als vanzelf” gaan.
Zorg dragen voor jezelf en je omgeving moet geen punt van discussie zijn. Doen wat je moet doen en laten wat je moet laten. Zo simpel is het in wezen.

De verbondenheid komt tot stand door de bezieling die alleen in stilte kan groeien. Die basishouding bij alles wat we doen en laten is een innerlijke beschaving, waarmee het mogelijk is diepgaand te ervaren tevreden te zijn met dat 'wat is', en genoeg weer meer dan voldoende is. Waar je ook zonder elkaar kunt samenleven, in “voorbeeldige” stilte. Want dat is wat er nodig is: een voorbeeld leven hoe het ook anders kan, door het voorbeeld te zijn.
Pas als er alternatieven geboden worden, kunnen mensen met dezelfde ideeën/idealen aanhaken om deze andere manier van wonen en werken mede uit te dragen.

Het betekent ook de volledige verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je veroorzaakt. De huidige lawaaicultuur en egoïstische graai-economie verlangt dat als nooit tevoren en aan ons de eer de noodzakelijke stilte weer terug te brengen in het leven van alledag.

Samen Zijn...
De opbouw van een gemeenschap is het belangrijkst voor het leefklimaat in een dorp. Niet het inkomen moet bepalen waar je je kunt vestigen, maar de manier waarop je in het leven staat. Het is cruciaal voor de rust in je bestaan om te weten dat je een beroep op je medemens kunt doen indien nodig, maar ook dat er ruimte en tijd is voor mensen en processen om zich organisch te kunnen ontwikkelen. Diversiteit en kleinschaligheid zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.

naar boven

 

nieuws realisatie deelnemen links aankondiging